Pro Duct BBF Sp. z o.o.

Adres siedziby:
ul. Jankowska 10
02-129 Warszawa

Adres do korespondencji i dostaw:
Ul. Chińskiej Róży 1
02-202 Warszawa

Tel. : 22 668 77 73
Mob.: 510 789 006
marketing@product.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy,
KRS Nr. 0000004049, NIP: 521-28-52-041, Regon: 012998450.
Kapitał zakładowy: 201.000,00 złotych.

Nr. rach. bankowego: 46 1240 1053 1111 0000 0443 3509

    Klauzula informacyjna Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: "RODO") informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Pro Duct By Business Friends sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-129), ul. Jankowska 10. Dane osobowe udostępnione przez Pana/Panią będą przetwarzane w celu realizacji zapytania oraz prowadzenia działań promocyjno-marketingowych Administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą przechowywane przez okres Pana/Pani realizacji zapytania, a po zakończeniu – do czasu przedawnienia roszczeń związanych z zapytaniem. Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do treści Pana/Pani danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia i organiczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Przysługuje Panu/Pani również prawo do przenoszenia tychże danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych, w sposób i trybie określonym w przepisach RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych wynika ze stosunku umownego i stanowi warunek realizacji zapytania. Wyrażenie zgody na przesyłanie przez Administratora informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Pro Duct By Business Friends sp. z o.o. na udostępniany adres poczy elektronicznej lub numer telefonu, jest dobrowolne.