Kontakt

 Umów się na spotkanie 

Zostaw swoje dane, a nasz specjalista zadzwoni do Ciebie i umówi się na spotkanie.
Klauzula informacyjna

Zgody na przesyłanie informacji handlowych

Pro Duct BBF Sp. z o.o.


Ul. Jankowska 10
02-129 Warszawa
Tel. : 22 668 77 73
Fax : 22 668 83 69

e-mail: marketing@product.pl

Znajdź nas na Facebooku


Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS Nr. 0000004049, NIP: 521-28-52-041, Regon: 012998450.
Kapitał zakładowy: 201.000,00 złotych.

Nr. rach. bankowego: 46 1240 1053 1111 0000 0443 3509

Inne produkty i usługi:

Sysytemy informatyczne

BUSINESS ERGONOMICS

zajmuje się pracą z danymi i na danych. Procesami i przepływem danych pochodzących z różnych źródeł.
Integruje i przetwarza zbiory danych służące procesom zarządzania marketingiem i sprzedażą.

www.businessergonomics.pl

Aplikacje mobilne

Aplikacja IncentiveApp

produkt ułatwiający organizację wyjazdów grupowych oraz komunikację w trakcie wyjazdu. W narzędziu znajduje się moduł rejestracyjny zbierający dane Uczestników wyjazdów.

www.incentiveapp.pl
© 2021 Pro Duct BBF Sp. z o.o.